„Iz kulture u poduzetništvo“, naziv je projekta za koji je 01. listopada 2020. Gareš’ki kulturni centar potpisao ugovor. Bespovratna sredstva od 922.580,97 kn osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ a usmjeren je na jačanje društvenog poduzetništva. Projekt traje 30 mjeseci, a kroz njega će, uz voditelja projekta, biti zaposlene još dvije osobe. Jedina je to kulturna udruga u gradu Garešnici koja provodi EU projekt. Kroz razne edukacije za članove udruge te marginalizirane skupine nastoji se ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika. Kroz projekt će se ustrojiti šivaonica i posudionica narodnih nošnji; proizvodnja tradicijskih glazbala te tonski studio. Partner na projektu je udruga Krugovi

Projekt je prijavljen i odobren u sklopu poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I”, a partner na projektu je udruga Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje iz Zagreba.

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci 01. 10. 2020. – 01. 04. 2023.

CILJ PROJEKTA: Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu članova udruge te pokretanje gospodarske djelatnosti udruge na načelima društvenog poduzetništva

CILJNA SKUPINA: članovi udruge Gareš'ki kulturni centar koja želi započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima, te dodatno nezaposlene osobe (HZZ) koje pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina: nezaposlene žene – neadekvatnog obrazovanja, osobe s invaliditetom, mlade osobe bez radnog iskustva. Utjecaj projekta na ciljanu skupinu: Edukacijom, učenjem novih stvari, te obukom za praktičan rad nezaposlenih osoba se potiče njihov osobni razvoj, omogućava se viši stupanj socijalizacije, doprinosi se osjećaju pripadnosti u društvo, i omogućava se toj osobi bolja pozicija na tržištu rada, a kasnije samim zapošljavanjem smanjuje se rizik od siromaštva njih i njihovih porodica.

ULOGA KRUGOVA KAO PARTNERA: Uloga na projektu je da kroz trening socijalnih vještina namijenjen dugotrajno nezaposlenim /socijalno isključenim osobama razvijaju socijalne vještine osoba koje će sudjelovati u aktivnostima društvenog poduzetništva udruge. U realizaciju edukativnih aktivnosti (Komunikacijske vještine – verbalna i neverbalna komunikacija, Vještine asertivnosti, Upravljanje stresom, Razvoj osobnosti, socijalnih vještina i emocionalne inteligencije, te predavanja o društvenom poduzetništvu) biti će uključene članice udruge, VSS, iskusne predavačice i voditeljice radionica na temu socijalnih vještina. Partnerska udruga će također imati aktivnu ulogu u promoviranju projekta i širenju koncepta društvenog poduzetništva.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Priprema društveno poduzetničkih aktivnosti i izrada poslovnog plana
  • Jačanje kapaciteta postojećih pravnih subjekata i zaposlenika te nezaposlenih članova prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti: održano sedam treninga socijalnih vještina, edukacija strojnog vezenja, edukacija za izradu tradicijskih glazbala, edukacija izrade tradicijskog ruha te nabavljena sva potrebna oprema za rad; održano 10 predavanja s područja poduzetničkih vještina, organizirano jedno studijsko putovanje u RH
  • Provedba društveno poduzetničkih aktivnosti: započeta gospodarska djelatnost udruge – izvršene usluge / izrađeni proizvodi, te izdani i naplaćeni računi u vrijednosti za djelatnosti društvenog poduzeća u minimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Uređen prostor udruge za obavljanje djelatnosti: ugrađena PVC stolarija, nabavljen namještaj za ured. Nabavljena oprema za rad slijedećih djelatnosti: tonski studio, šivaona narodnih nošnji, obrada drva – izrada tradicijskih glazb. instrumenata . Zaposlene 2 osoba, pripadnici teško zapošljive skupine.
  • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH: nastup na sajmu u Garešnici, dani otvorenih vrata Udruge, izrađeni promotivni materijali i gostovanja u medijima; promocija društvenog poduzetništva i projekta preko društvenih mreža i na web stranicama nositelja i partnera