Gareš'ki kulturni centar - Garešnica

Kolodvorska 21
43280 Garešnica

Predsjednica: Svjetlana Biuklić, 098/570-407
e-mail: biuklicsvjetlana1968@gmail.com

Voditelj projekta: Vjekoslav Martinić, 098/706-064
e-mail: vjekoslav.martinic@gmail.com

www.gkc-garesnica.eu

    Ispunite kontakt obrazac

    * Obvezno