4. prosinca 2020.

Vještine pregovaranja

Vještine pregovaranja – Pshološki aspekt 28.11.2020.Predavač: Anita Šugić, mag.psih. rijavitelj projekta Garešk’i kulturni centar u suradnji s partnertskom udrugom Krugovi iz Zagreba je proveo trening socijalnih […]
26. studenoga 2020.

Vještine asertivnosti

Vještine asertivnosti – izvješće o provedenoj radionici 26. i 27.11.2020Predavač: Anita Šugić Polaznici će na ovom treningu naučiti sljedeće: prepoznati različite komunikacijske stilove i prilagoditi vlastito […]
23. studenoga 2020.

Ključevi uspješne komunikacije

Ključevi uspješne komunikacije – izvješće o provedenoj edukaciji 23. i 24.11.2020 Prijavitelj projekta Garešk’i kulturni centar u suradnji s partnertskom udrugom Krugovi iz Zagreba su proveli […]